Lịch Xổ Số 24/09/2023 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 24/09/2023
Chủ Nhật
24/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
30
831
7783
0838
0871
39025
53732
14790
14025
46273
96095
67151
67028
Hòa Bình
XSHB
79
408
9178
0687
8058
74710
01685
05741
58370
54723
29376
06169
49060
Lai Châu
XSLC
93
508
1539
3949
5148
91725
94298
73470
51827
17016
13826
64140
83289
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 23/09/2023
Thứ Bảy
23/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
88
317
3684
4858
1731
90656
49127
97202
02502
12316
01091
52417
14609
Hòa Bình
XSHB
97
028
5200
5086
6263
15181
57451
35615
23815
19210
87135
96342
37251
Lai Châu
XSLC
25
164
9823
5915
7376
08777
49817
01896
64163
73741
59793
56078
03649
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 22/09/2023
Thứ Sáu
22/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
45
090
9159
4860
8519
85075
28470
06908
35418
48247
14352
28212
30460
Hòa Bình
XSHB
59
037
8960
1350
6134
02380
52648
54573
92756
67542
15194
38045
68529
Lai Châu
XSLC
14
295
7301
1031
4370
61808
95150
89252
01084
97049
02604
61713
57131
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 21/09/2023
Thứ Năm
21/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
74
839
7232
9128
2010
67893
19524
18205
93537
02735
61432
63754
07413
Hòa Bình
XSHB
01
579
1257
5849
3116
58628
01457
25704
16376
98065
95010
59863
63718
Lai Châu
XSLC
49
907
9878
3815
1953
67425
86835
34943
06983
47368
60391
75902
08642
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 20/09/2023
Thứ Tư
20/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
97
767
3235
4629
3960
94721
21308
84131
10541
64521
39798
94816
81409
Hòa Bình
XSHB
31
608
7131
7260
2726
02971
24697
38265
57901
09806
25309
73732
53561
Lai Châu
XSLC
30
806
3623
9351
3917
63158
10818
96398
51930
02070
10872
64979
50597
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 19/09/2023
Thứ Ba
19/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
68
913
5876
1481
0254
58352
38979
36507
73719
57283
85841
05846
24854
Hòa Bình
XSHB
39
801
4819
9323
5216
29571
48634
62453
21828
44949
93502
29836
05670
Lai Châu
XSLC
61
046
5817
6298
3034
12721
84595
81628
62023
26913
78258
30594
70729
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 18/09/2023
Thứ Hai
18/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
10
504
3483
6535
7946
58269
35969
59301
34955
19465
35782
04641
97643
Hòa Bình
XSHB
13
101
8423
4708
2840
70929
73478
24982
84139
52020
25269
49840
74245
Lai Châu
XSLC
31
956
4570
3135
9170
32871
92570
51797
18256
87181
86909
47193
25346