Lịch Xổ Số 25/09/2022 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 24/09/2022
Thứ Bảy
24/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
69
786
4193
4027
8462
69795
36063
43594
58140
94620
10568
41027
16145
Hòa Bình
XSHB
15
796
7929
8230
7410
45264
23701
46954
57172
07403
63607
25238
26929
Lai Châu
XSLC
62
079
5028
3029
6046
21786
01703
98250
57026
51696
21715
50123
14804
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 23/09/2022
Thứ Sáu
23/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
26
403
5918
5051
4647
35038
73910
57943
64057
86872
95860
76218
43165
Hòa Bình
XSHB
07
142
2148
8617
6732
70964
86261
14571
02751
92685
80645
06015
19709
Lai Châu
XSLC
60
236
1871
8303
0339
31717
68314
07491
87617
50547
84828
16269
32573
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 22/09/2022
Thứ Năm
22/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
17
901
1604
9143
3947
69204
48635
76986
82315
93620
72904
39164
83905
Hòa Bình
XSHB
19
609
5435
0060
3486
01020
80790
30364
64953
81890
87091
45707
15280
Lai Châu
XSLC
42
949
1846
4108
8969
30368
98691
28957
56574
92429
06958
72613
42397
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 21/09/2022
Thứ Tư
21/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
10
974
1619
8569
2946
73961
80548
10687
05398
70806
08132
73954
52123
Hòa Bình
XSHB
08
979
6462
3963
0543
87973
71078
78012
37737
43040
13031
97143
43031
Lai Châu
XSLC
46
976
9606
8728
9398
08216
73798
50418
42518
94297
02962
47032
52345
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 20/09/2022
Thứ Ba
20/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
94
748
3259
0562
9217
62395
83802
25628
59494
69467
14647
98868
61818
Hòa Bình
XSHB
31
342
5272
6182
2639
95263
71718
45216
95248
47620
97846
30815
54518
Lai Châu
XSLC
37
198
0621
6828
1049
10609
92780
57198
59687
45151
25121
62529
71601
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 19/09/2022
Thứ Hai
19/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
42
436
0109
9702
3059
81191
72783
94150
79715
74021
79526
02609
45827
Hòa Bình
XSHB
25
856
8910
7981
6494
92840
82684
60431
38204
93679
17682
57673
47381
Lai Châu
XSLC
94
561
1016
9503
3782
56851
54825
93632
82884
06815
48160
70702
61453
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 18/09/2022
Chủ Nhật
18/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
83
485
9579
3492
5173
10239
94157
84935
97907
12870
94069
25109
54163
Hòa Bình
XSHB
91
128
5413
1925
1965
25370
17294
67629
05393
17157
34858
25170
21630
Lai Châu
XSLC
62
932
5653
6206
8425
95619
23184
82626
51974
67019
41047
57431
84203