Lịch Xổ Số 21/02/2024 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 21/02/2024
Thứ Tư
21/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
12
701
6939
0861
1204
85791
35902
31322
77067
43244
30682
73690
52568
Hòa Bình
XSHB
75
923
2964
1739
3822
32581
34861
11774
23123
40695
66160
33973
33026
Lai Châu
XSLC
25
589
9295
8220
1968
98546
49196
65943
36558
94824
16719
59867
58692
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 20/02/2024
Thứ Ba
20/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
40
484
6331
0318
8731
74045
75498
21024
33131
52570
00564
61354
79583
Hòa Bình
XSHB
30
225
1676
9686
2791
76311
69932
42296
04248
84932
42314
36744
73000
Lai Châu
XSLC
32
985
6951
8156
5120
60309
77628
98915
15197
94271
72055
49649
48828
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 19/02/2024
Thứ Hai
19/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
86
294
4069
6192
8615
54596
58233
02175
70157
72635
01607
41879
79152
Hòa Bình
XSHB
07
448
8740
7945
1753
34236
79256
51798
38915
93910
74998
39216
88992
Lai Châu
XSLC
39
669
7531
2437
7235
44047
86314
11010
76578
06581
97936
31077
87685
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 18/02/2024
Chủ Nhật
18/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
73
025
1277
6886
3535
11025
42712
46573
59265
36009
04306
71883
12836
Hòa Bình
XSHB
45
474
2237
4331
0714
85012
93483
63273
25325
63143
04137
71144
21957
Lai Châu
XSLC
28
962
6393
3043
3206
83903
75116
51559
15261
98924
01138
85803
11798
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 17/02/2024
Thứ Bảy
17/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
19
136
6400
3426
6939
98104
63118
40491
93851
61793
34813
64595
48232
Hòa Bình
XSHB
50
296
0580
9386
6430
35294
63620
29801
69481
23108
29656
66839
09100
Lai Châu
XSLC
88
445
0050
5682
0647
62955
21267
99957
32830
64991
85909
62833
49259
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 16/02/2024
Thứ Sáu
16/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
15
161
5510
2167
4070
24496
37704
88055
21729
83468
73737
00699
45217
Hòa Bình
XSHB
46
968
5842
9753
1253
06577
09949
54133
26568
83519
74072
15258
84539
Lai Châu
XSLC
27
253
9355
2766
1622
70715
32981
03045
73085
74159
32668
25270
04245
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 15/02/2024
Thứ Năm
15/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
73
454
2776
7254
0295
65012
01589
73995
99785
49293
73546
29660
02639
Hòa Bình
XSHB
56
207
7577
2929
1275
95387
98189
06692
79487
67305
15542
37235
22405
Lai Châu
XSLC
69
152
2274
3837
3566
43854
07606
42745
25092
03667
34895
42067
27845