Lịch Xổ Số 03/06/2023 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 02/06/2023
Thứ Sáu
02/06/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
74
831
2927
7156
6581
81694
09619
72708
73347
52682
65397
81249
31805
Hòa Bình
XSHB
16
546
4813
6263
7353
45256
86476
97246
56468
38898
32761
87865
98589
Lai Châu
XSLC
28
094
2026
4930
7838
72510
86717
39581
90391
06432
92854
84789
48653
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 01/06/2023
Thứ Năm
01/06/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
09
148
9410
2532
3782
48414
76412
08791
58438
02979
93782
23465
97981
Hòa Bình
XSHB
35
681
4529
5186
1581
39714
12167
30489
75481
81474
91641
08392
20103
Lai Châu
XSLC
90
876
2235
4342
2940
52698
18575
54202
54463
67317
31692
84307
56613
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 31/05/2023
Thứ Tư
31/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
07
497
7691
8591
8282
42121
86746
23824
13917
53701
45846
67847
94616
Hòa Bình
XSHB
75
593
5306
7973
5978
07163
47585
60457
68938
57846
63624
27134
82132
Lai Châu
XSLC
27
572
8573
5451
2910
01239
87290
79023
67937
98508
63541
52904
15462
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 30/05/2023
Thứ Ba
30/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
53
487
5982
5751
4309
63434
27467
86497
18426
17064
30848
78356
27903
Hòa Bình
XSHB
70
169
4182
3636
1073
82747
59214
60274
47029
12170
10820
30212
38424
Lai Châu
XSLC
78
058
0907
8482
6284
94827
59013
01892
84907
63638
42741
56751
17872
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 29/05/2023
Thứ Hai
29/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
86
721
0516
3846
7938
74159
59219
98470
54234
30234
93079
05013
68517
Hòa Bình
XSHB
71
396
1290
6450
7289
38142
80858
45213
97232
82341
61979
87140
18236
Lai Châu
XSLC
73
594
8481
9138
6208
59629
92746
50287
04828
60452
17480
94097
14075
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 28/05/2023
Chủ Nhật
28/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
90
389
5169
6714
6967
52742
47283
92727
94589
13902
69289
24864
65136
Hòa Bình
XSHB
63
967
8979
0908
0159
03474
50127
81283
48562
67249
24804
16591
37270
Lai Châu
XSLC
79
357
1247
9285
7320
92195
68405
70940
72521
97687
03643
08706
70606
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY BẮC 10 AM - 27/05/2023
Thứ Bảy
27/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Điện Biên
XSDB
50
425
5028
1769
3209
15072
08271
80375
14081
02062
89218
70913
05096
Hòa Bình
XSHB
53
629
0738
5195
7050
93924
90175
51364
10831
63162
34684
40451
13602
Lai Châu
XSLC
40
658
1202
2713
4637
27381
74963
91379
21621
92090
27283
38963
84715