Lịch Xổ Số 03/06/2023 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 02/06/2023
Thứ Sáu
02/06/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
69
052
8430
9053
2143
53075
76866
20824
60722
15037
70546
17278
77090
Bắc Kạn
XSBK
08
382
7324
2346
3508
95754
93473
51562
49672
67889
35254
86345
36949
Cao Bằng
XSCB
86
651
9196
5051
1754
21256
98461
84390
05962
04193
31054
37693
87389
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 01/06/2023
Thứ Năm
01/06/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
72
376
0674
1135
2105
52840
81893
36983
62693
63127
02387
54109
63773
Bắc Kạn
XSBK
23
596
0923
6901
3823
60803
51953
60731
21708
78371
68757
64261
92024
Cao Bằng
XSCB
42
523
3803
5380
9567
98635
41814
38421
74251
15346
37061
17340
23942
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 31/05/2023
Thứ Tư
31/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
94
483
1572
5310
1964
31374
08795
65628
86925
27137
81639
34614
77727
Bắc Kạn
XSBK
80
409
8490
3063
2657
05497
91483
76858
65672
84106
26231
21807
40982
Cao Bằng
XSCB
58
953
5636
3514
6504
67100
19036
80960
54895
86783
35270
30195
06928
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 30/05/2023
Thứ Ba
30/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
36
691
9071
6062
0563
90296
02713
30672
59076
56923
79056
24104
46341
Bắc Kạn
XSBK
45
308
8973
2891
3831
16315
41970
17028
65702
86570
50101
41264
90799
Cao Bằng
XSCB
10
323
1435
9126
1020
39049
54912
89535
82259
41216
80278
31382
68386
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 29/05/2023
Thứ Hai
29/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
05
832
3187
3138
8790
89527
70469
76061
06473
90705
27040
80486
73957
Bắc Kạn
XSBK
76
047
1619
9573
5104
98058
89618
75276
53627
04205
17676
41903
91461
Cao Bằng
XSCB
70
650
5080
6744
1546
15975
43138
76246
39208
72646
08523
59072
37208
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 28/05/2023
Chủ Nhật
28/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
32
918
8584
2504
8508
17041
98917
12783
25893
30968
48438
25363
48657
Bắc Kạn
XSBK
39
628
3206
9820
8780
59320
70282
37014
49623
50775
19289
59356
71265
Cao Bằng
XSCB
13
297
4380
5735
4952
80534
75436
64631
72735
40621
17827
19205
01208
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 27/05/2023
Thứ Bảy
27/05/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
18
595
5792
0313
5835
24293
09876
47542
09874
05918
84872
87178
83657
Bắc Kạn
XSBK
12
376
0593
2013
4621
67403
28319
04749
61751
96530
75728
52627
90181
Cao Bằng
XSCB
89
720
9328
1040
2989
51407
59343
46164
84579
45052
89058
10917
29649