Lịch Xổ Số 30/05/2024 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 29/05/2024
Thứ Tư
29/05/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
56
588
2691
2299
3015
75066
31563
49391
17071
63678
02946
70192
51050
Bắc Kạn
XSBK
58
066
6747
0326
8396
10218
93439
74481
70473
94480
99601
73657
98816
Cao Bằng
XSCB
18
825
8076
9189
8241
03492
68348
71714
60370
75447
82067
21684
96195
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 28/05/2024
Thứ Ba
28/05/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
17
756
7354
6170
1098
70423
26290
37779
14977
52795
39682
33111
45819
Bắc Kạn
XSBK
25
142
9383
1185
5789
17878
74246
06002
58546
62049
38330
62965
18436
Cao Bằng
XSCB
93
863
5225
7060
3758
48325
91197
87649
64753
02474
44796
99512
96794
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 27/05/2024
Thứ Hai
27/05/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
00
469
4174
9502
5697
36258
40814
25790
49222
13838
60935
59891
41187
Bắc Kạn
XSBK
04
361
8530
1213
6042
85061
24067
80462
24561
01460
15161
67551
57649
Cao Bằng
XSCB
19
083
3419
5936
8073
52300
43780
99315
15998
87851
51740
16161
66135
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 26/05/2024
Chủ Nhật
26/05/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
56
653
9769
0664
6423
57734
86147
12839
18843
31869
63152
16033
51672
Bắc Kạn
XSBK
40
710
3841
1265
1196
63859
59848
25102
98996
54558
18679
36056
41340
Cao Bằng
XSCB
77
575
1023
0969
6873
17009
57489
61323
37572
69436
70902
97214
39181
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 25/05/2024
Thứ Bảy
25/05/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
36
640
5728
9035
0087
69881
69301
48282
03327
91670
68024
49019
03394
Bắc Kạn
XSBK
00
887
0180
1988
4955
91698
10979
67043
10519
47562
02604
27350
60011
Cao Bằng
XSCB
19
248
5529
5297
5976
70930
07497
86177
85418
40938
93864
82235
92562
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 24/05/2024
Thứ Sáu
24/05/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
87
905
8231
6367
6915
92076
17895
76656
16639
03827
16495
82343
51738
Bắc Kạn
XSBK
29
559
5048
8697
2534
52525
57332
72930
30419
58975
78291
38535
72995
Cao Bằng
XSCB
70
987
1904
6137
9837
12357
93374
40074
75820
07739
95472
15524
49236
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 23/05/2024
Thứ Năm
23/05/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
63
721
1686
8925
4486
31407
84089
08664
22903
26422
28484
57779
34272
Bắc Kạn
XSBK
14
354
3529
8967
9917
53591
44831
96603
07909
66507
41706
78404
69052
Cao Bằng
XSCB
76
124
0874
4525
7217
67557
30748
80872
76269
91326
98041
54296
70871