Lịch Xổ Số 25/09/2022 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 24/09/2022
Thứ Bảy
24/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
29
981
2925
0648
8561
69180
21383
18659
70435
85178
86420
03017
59102
Bắc Kạn
XSBK
17
959
9092
0409
8327
85128
21709
40200
12791
02573
24526
46582
74904
Cao Bằng
XSCB
02
384
7609
4143
3874
62387
87601
42917
78956
09723
74956
52602
06840
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 23/09/2022
Thứ Sáu
23/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
32
039
9369
7671
9107
78635
13690
69507
79334
85316
67042
82104
76928
Bắc Kạn
XSBK
23
238
6904
4813
3160
62645
84816
86318
42476
57018
50394
01292
23851
Cao Bằng
XSCB
63
054
2921
6271
4769
36918
58101
69545
08910
09427
74287
03862
39193
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 22/09/2022
Thứ Năm
22/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
30
218
2847
2130
9378
31740
43820
90160
85619
39580
27936
90068
71453
Bắc Kạn
XSBK
07
014
8594
7450
6704
95982
18084
61349
25625
86368
54718
14352
28784
Cao Bằng
XSCB
08
254
7027
3038
8084
76428
30931
32389
47103
59592
57585
59861
14136
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 21/09/2022
Thứ Tư
21/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
75
848
3572
7486
7279
68929
41078
03239
65274
62572
03913
95887
00604
Bắc Kạn
XSBK
27
271
9587
1590
7063
39232
44751
82159
13289
70276
37606
03590
71051
Cao Bằng
XSCB
94
672
3450
3035
5934
92419
03934
83920
20616
06292
23238
42545
13252
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 20/09/2022
Thứ Ba
20/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
36
739
5684
1879
3252
59438
40215
41952
68649
28609
81880
38045
87049
Bắc Kạn
XSBK
53
032
7612
8793
4972
06051
67198
84939
57680
98596
79363
37414
38414
Cao Bằng
XSCB
41
252
9317
3085
2984
43245
01468
98414
82309
31012
68087
72027
35829
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 19/09/2022
Thứ Hai
19/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
65
309
2859
4890
3034
17232
49469
74761
27971
25206
02650
43215
98348
Bắc Kạn
XSBK
56
951
3408
3742
9473
98451
50958
41359
50935
62017
98339
37644
96108
Cao Bằng
XSCB
15
604
6971
7158
9317
68737
82490
07326
64194
63231
57158
84965
18534
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 18/09/2022
Chủ Nhật
18/09/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
93
152
2062
7680
5825
91907
61024
45371
02143
64263
68376
77598
05209
Bắc Kạn
XSBK
04
274
6404
6124
8638
70641
40749
39119
04621
18710
51789
43892
70497
Cao Bằng
XSCB
07
076
3293
9428
6807
15709
03580
72183
45180
78965
51080
17065
89462