Lịch Xổ Số 21/02/2024 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 21/02/2024
Thứ Tư
21/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
76
182
7347
1705
4543
22764
81049
67820
71809
85003
93659
35094
42299
Bắc Kạn
XSBK
89
270
8296
5188
2059
60814
54252
42345
80477
64975
36696
54159
36745
Cao Bằng
XSCB
71
244
1203
5724
5353
24036
72782
74457
54172
89052
17898
71166
40747
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 20/02/2024
Thứ Ba
20/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
18
405
0595
7998
3533
48139
25647
84561
80662
66143
65114
13973
31962
Bắc Kạn
XSBK
79
081
2456
6092
7329
88056
31583
30637
91592
87578
37154
74713
46342
Cao Bằng
XSCB
35
704
6298
2558
3575
49939
14357
89827
33979
96464
22539
23689
36222
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 19/02/2024
Thứ Hai
19/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
93
217
4780
7959
6611
32148
83352
06935
17318
29680
11069
28398
71072
Bắc Kạn
XSBK
72
249
1467
6124
0126
46337
13789
62177
39249
83829
34343
16878
33162
Cao Bằng
XSCB
44
153
0550
2540
9427
32981
52178
37487
14493
36740
03502
46917
88138
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 18/02/2024
Chủ Nhật
18/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
51
565
2232
6673
2807
06767
49461
53990
40529
57665
95347
35768
17561
Bắc Kạn
XSBK
67
506
5759
0927
8382
58010
50632
04831
68829
99278
90230
63353
37683
Cao Bằng
XSCB
99
586
1924
7118
2123
36676
09972
66537
56157
53315
12011
54118
15571
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 17/02/2024
Thứ Bảy
17/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
71
081
9305
0270
7084
90748
14682
50174
64886
53158
73851
30424
73675
Bắc Kạn
XSBK
40
938
3513
8352
3850
84293
53668
91134
54399
50402
08617
24496
56826
Cao Bằng
XSCB
62
663
3139
5463
8282
67629
52107
89600
56361
36834
17958
20303
68156
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 16/02/2024
Thứ Sáu
16/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
04
891
2726
5396
8684
81751
07147
81939
13834
62470
58698
80801
60688
Bắc Kạn
XSBK
68
576
1878
0431
8378
93797
94843
95124
76760
20896
00869
76559
26110
Cao Bằng
XSCB
42
430
2600
7976
2779
44636
05608
68565
67517
80384
17691
80729
13151
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 15/02/2024
Thứ Năm
15/02/2024
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
61
185
5959
8781
2481
83656
30187
10683
69859
75964
23432
10942
21722
Bắc Kạn
XSBK
98
165
6500
9380
0685
45120
85287
08814
01783
67315
77806
57429
40349
Cao Bằng
XSCB
93
798
6323
6222
7314
89266
85249
45682
18649
73473
82332
06143
37050