Lịch Xổ Số 24/09/2023 Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 24/09/2023
Chủ Nhật
24/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
29
830
1592
0536
7315
74603
36269
91060
95971
96969
02747
27027
13105
Bắc Kạn
XSBK
41
287
9147
3179
9309
38027
24072
49247
39846
61463
47682
25824
72609
Cao Bằng
XSCB
10
343
7661
5845
1010
19789
48319
51634
27645
72710
63884
73906
52087
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 23/09/2023
Thứ Bảy
23/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
58
430
1897
9086
1027
61854
91521
45174
48623
37639
94380
57397
26935
Bắc Kạn
XSBK
54
561
9604
8559
9715
92192
52534
20678
39618
65259
76018
67150
28482
Cao Bằng
XSCB
05
253
6463
7024
2005
46962
01397
85173
04860
57181
27384
75610
96813
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 22/09/2023
Thứ Sáu
22/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
41
537
0634
1859
2023
96145
90802
98041
38370
96198
32625
85145
90929
Bắc Kạn
XSBK
15
071
4356
3927
2165
79184
31750
67471
98169
24025
43769
67429
56267
Cao Bằng
XSCB
21
743
0198
4380
3029
10160
67452
17149
27608
94652
85097
51935
47675
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 21/09/2023
Thứ Năm
21/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
92
248
5764
4239
0912
83690
17132
31274
07032
68964
57361
57037
82694
Bắc Kạn
XSBK
53
480
2601
1416
5302
04514
44073
38657
68713
54390
75897
70846
51523
Cao Bằng
XSCB
08
535
8642
9131
3247
51696
71703
89139
09205
03752
26287
54269
15869
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 20/09/2023
Thứ Tư
20/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
05
964
5654
7627
5965
72940
10262
30329
96469
54976
64682
97803
34846
Bắc Kạn
XSBK
16
382
2747
8186
8584
53089
03752
29165
89091
63607
53867
14517
37821
Cao Bằng
XSCB
32
175
1215
3467
0356
72847
68691
83928
57395
07123
41535
80812
12074
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 19/09/2023
Thứ Ba
19/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
16
352
0367
4542
2362
09109
67508
84878
48243
14505
85976
74707
84363
Bắc Kạn
XSBK
86
911
7294
3535
4925
71710
48081
39151
67963
41445
38528
61573
92818
Cao Bằng
XSCB
36
286
5832
8672
7545
72563
23069
09347
15312
36927
84041
53742
57108
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 18/09/2023
Thứ Hai
18/09/2023
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
54
651
0346
2370
1583
53585
25470
25758
51393
72758
37521
76189
86961
Bắc Kạn
XSBK
66
031
0794
4697
2913
80535
81813
68023
06851
57048
57827
52981
84893
Cao Bằng
XSCB
41
606
8378
6137
3470
74701
03637
21017
73592
81782
85645
50795
61342